பள்ளிக் கல்வித்துறை

விழுப்புரம் கல்விமாவட்டத்தில் மொத்தமாக 550 உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகள் செயல்படுகின்றன. பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் இம்மாவட்டத்தில் மொத்த...
More

விழுப்புரம் மாவட்டம்

தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய மாவட்டங்களில் ஒன்றான விழுப்புரம் மாவட்டம், 30:09:1993 அன்று தென்னாற்காடு மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்து விழுப்புரம் வருவாய் மாவட்...
More