மாணவ மாணவியர்

கல்விப்பணியில் முதன்மை மாவட்டமாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கும் இம்மாவட்டதில் 1.அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் - 47537 மாணவ மாணவியரும், 2.அரசு உதவிபெரும் பள்ளியி...
More

மற்ற வகுப்புகளுக்கான கல்வி முறைகள் :

வரும் கல்வியாண்டில் 2014/2015ல் அனைத்து மாணவர்களின் தரத்தினை உயர்த்தும் விதமாக கல்வி மற்றும் விளையாட்டுகளில் மாணவர்களின் ஈடுபாட்டினை பெருக்கும் விதம...
More

கணினிமயமாக்கம்

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகளை பள்ளி,ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்  உடனுக்குடன் பயன்பெற விழுப்புரம் பள்ளிக்கல்வித்துறை முற்றிலும் கணின...
More

விழுப்புரம் கல்வி மாவட்டம்

தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையில்   விழுப்புரம் வருவாய் மாவட்டம் மூன்று கல்வி மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது   1.விழுப்புரம் கல்வி மாவட்டம் , 2.திண...
More