சாத்தியமானது எவ்வாறு :

விழுப்புரம் மாவட்டம் பெற்ற மகத்தான தேர்ச்சியின் பின்னணியில்  பல சிறந்த திட்டங்களும், செயல்பாடுகளும் அடங்கியுள்ளது. தமிழக முதல்வரின் கட்டளைகளுக...
More

மற்ற வகுப்புகளுக்கான கல்வி முறைகள் :

வரும் கல்வியாண்டில் 2014/2015ல் அனைத்து மாணவர்களின் தரத்தினை உயர்த்தும் விதமாக கல்வி மற்றும் விளையாட்டுகளில் மாணவர்களின் ஈடுபாட்டினை பெருக்கும் விதம...
More

தற்போதைய கல்வியாண்டின் திட்டங்கள்

* 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை தினசரி ஒருபாட தேர்வு முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. * 10ஆம் 12ஆம் வகுப்புகளில் தேர்ச்சி பெரும் மாணவ மாணவியர்கள் ...
More

கணினிமயமாக்கம்

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் செயல்பாடுகளை பள்ளி,ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள்  உடனுக்குடன் பயன்பெற விழுப்புரம் பள்ளிக்கல்வித்துறை முற்றிலும் கணின...
More

விழுப்புரம் கல்வி மாவட்டம்

தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையில்   விழுப்புரம் வருவாய் மாவட்டம் மூன்று கல்வி மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது   1.விழுப்புரம் கல்வி மாவட்டம் , 2.திண...
More